Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken stemt u in met de toepassing van deze disclaimer.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan kan een inbreuk maken op onze intellectueel eigendomsrechten. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit deze website verzendt.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op onze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wij zijn te nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de content of het beëindigen van deze website.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website mogen wij zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Wij doen er alles aan om deze website virusvrij te houden, doch wij kunnen hiervoor geen garanties geven.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ons. Het is niet toegestaan om de website, teksten, grafische vormgeving en/of foto’s openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Eigen verantwoordelijkheid

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij selecteren en de manier waarop zij deze informatie gebruiken. De gepubliceerde informatie op deze website is alleen bedoeld voor eigen gebruik van en voor geïnteresseerden.

Wijzigen disclaimer

Wij hebben het recht om deze disclaimer te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent.