Kernwaarden

 • Professionalisme en de continue ontwikkeling in expertise
 • Het imago beheersen en beschermen van V-bod
 • Communiceren voor een goede samenwerking
 • Gedreven en betrokken in het signaleren van knelpunten
 • Creativiteit, focus en stabiliteit
 • V-bod projectondersteuning

  Bedrijfsvisie


  Vanuit de overtuiging dat als er samengewerkt blijft worden zoals vandaag de dag, dan zal dat resulteren in een niet houdbare uitwerking binnen de uitdagingen waarvoor we samen staan. Daarmee bedoel ik te zeggen hoe er voornamelijk vanuit een economisch perspectief overwegingen worden genomen. Terwijl juist die sociale zijde in een samenleving centraal zou moeten staan, is een kritisch component in de uitdagingen zoals de energietransitie of CO2 reducties. V-bod draagt bij door het delen van kennis en te werken vanuit de perspectieven Planet, People en Profit.

  Het profileren van de ‘V-bod’ identiteit is niet alleen simpel ‘ontzorgen’ van de opdrachtgever of de eindklant, maar ook het verbeteren van de samenwerking of betrokkenheid met stakeholders, daarvoor een verandering in gang zetten met een gezamenlijk gedragen ‘hoger’-doel.

  • Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar sociale innovatie in bouwprojecten: het verband tussen organisatiestructuur ketensamenwerking en de motivatietypen van betrokken ketenorganisaties (2020).
  • Wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar duurzaamheid (2017), organisatie en project volwassenheid (2018), teamontwikkeling (2018), strategisch gedreven projecten (2017) en stakeholder engagement (2017).

  Yoeri verburgh

  Yoeri Verburgh project manager

  Eigenaar Yoeri Verburgh is een betrokken en gepassioneerd projectmanagement professional met WO werk- en denkniveau. Praktische ervaring omvat 16 jaar in verschillende organisaties. Zelf ontplooid aan de hand van duale opleidingen en daarmee een ultieme balans gevonden tussen het opbouwen van kennis en relevante praktijkervaring. Ervaring opgedaan in verscheidende rollen, dit vanuit het perspectief (belang) als opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze ervaring  heeft hij verkregen in onder andere de volgende branches:

  • Facilitair; Huisvesting;
  • Telecom; ICT;
  • Civiel; Bouw & Infra; Utiliteit;
  • Industrie;
  • Zorg; Bancaire bedrijven;
  • Rijksoverheden; Semioverheid.

  Yoeri werkt vanuit een brede specialisatie, met ervaring in kritische en gevoelige omgevingen binnen de kaders van contractmanagement door het toepassen van, integraal asset management (SE) met planfases.

  • Ervaring met (keten)samenwerkingen op basis van geïntegreerde contractvormen voor de (nieuw)bouw en vastgoedbeheer en aanbestedingstrajecten    (o.a.  Turn-key/ regie/ prestatie / IPM /D&B&F&M&C / UAV2012, UAV-gc 2005 ).
  • Specialisatie in strategisch en integraal projectmanagement:  Ervaring met changemanagement, project-, programma- en portfoliomanagement.
  • Specialisatie proces- en projectmanagement; in emotional intelligence, sustainability>& project management volwassenheid.Specialisatie als ingenieur in algemene operationele techniek; Elektrische installatietechniek en technische bedrijfskunde; proceskunde; Reduceren van interne faalkosten door procesoptimalisatie.
  • Professioneel netwerk en met team van specialisten om hem heen.

  Interim
  diensten

  Ondersteunende diensten